product__banner

sản phẩm
OEXPO CODY

OEXPO CODY SUPER ALKALI PRIMER - NANO CLEAR FOR INTERIOR

OEXPO CODY SUPER ALKALI PRIMER – NANO CLEAR FOR INTERIOR – SƠN LÓT CÔNG NGHỆ CAO – NANO CLEAR được sản xuất theo công nghệ mới. Với những hạt siêu nhỏ trong sơn Oexpo Cody Super Alkali Primer – Nano Clear thẩm thấu sâu vào bề mặt tường tô hồ hoặc bề mặt bột trét mang lại độ kết dính tuyệt hảo, tăng khả năng kháng kiềm cao, giúp màng sơn láng mịn hơn và màu sắc luôn bền lâu hơn. Đặc biệt loại sơn lót này thi công được trên bề mặt sơn cũ đã bị phấn hóa và trên bề mặt tường còn ẩm sau 3 ngày xây dựng.

Đặc Tính:

Loại sơn: Bóng

Màu sắc: Trắng sữa

Độ phủ tùy theo bề mặt: 07 – 12 m2/L/lớp (không pha loãng)

Pha loãng ở nhiệt dộ bình thường: Không pha loãng

Thời gian khô: Khô bề mặt trong vòng 0,5 giờ. Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ

Đặc tính:
product_feature
Thi công được trên tường cũ bị phấn hóa
product_feature
Độ bám đính cao
product_feature
Khả năng kháng nước cao
product_feature
Khả năng khác kiềng cao
icon-4-oranges about cody logo about zoco logo about xix logo